Συσκευασία

Σακί: 25 kgr

Παλέτα: 1650 kgr

FERTILAND

20-10-0 +20CaMg(CO3)2 

16-20-0 +20CaMg(CO3)2 

20-10-10 +20CaMg(CO3)2 

24-12-12 +12CaMg(CO3)2 

 

 

Σύμμεικτα λιπάσματα Νέας Γενιάς

 

 

 

ΣτοιχείοΤιμή
Άζωτο24
Πεντοξείδιο του Φωσφόρου12
Οξείδιο του καλίου12

Επιπλέον μικροστοιχεία

+12CaMg(CO3)2

Κατόπιν αιτήματος διατίθενται:

  • MSDS - Δελτίο δεδομένων ασφάλειας
  • Πιστοποιητικό Ανάλυσης